دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • سامانه ها
 • اساتید
 • اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


خانم دکتر بیتا مهروی
خانم دکتر زهرا مجد جباری
آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی
آقای دکتر مهدی مهدیزاده
آقای دکتر سید کاظم موسوی زاده
آقای دکتر علی شهبازی
آقای یوسف قاسمی


خانم دکتر بیتا مهروی


خانم دکتر خدیجه اشتری


آقای دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر محمدتقی جغتایی


آقای دکتر علی شهبازی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر پیمان بروکی میلان
آقای دکتر مظاهر قلی پور


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

رئیس اموراداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ |  
رئیس امور اداری دانشکده :محسن اسماعیلی پور

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی


شماره تماس : 86704040

پست الکترونیک : Esmaeilimohsen18@yahoo.com
 

شرح وظایف:

 • کسب خط مشی و دستورات لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوطه به اموراداری
 • بررسی و رسیدگی به امور حضو و غیاب، عملکرد و ترفیعات
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق
 • بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کاشناسی در مورد آنها
 • برسی روشهای مناسب ، ساده کردن مراحل ، انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق
 • اعمال نظارت با انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آن
 • بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد درخواست مرخصی ، مأمویت های اداری با آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذکر
 • شرکت در کمیته ها سمینار ها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار ریاست محترم دانشکده
 •   نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات و نظافت و پاکیزگی محوطه و خارجی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به سیستم جامع پرسنلی
 •   بررسی و کنترل نامه های تهیه شده 
 • تهیه و تنظیم قراردادها و نظارت بر کلیه کارهای عمومی
 • نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی
 
دفعات مشاهده: 1188 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرکد امنیتی را در کادر بنویسید