دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه ها
  • اساتید
  • اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


خانم دکتر بیتا مهروی
خانم دکتر زهرا مجد جباری
آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی
آقای دکتر مهدی مهدیزاده
آقای دکتر سید کاظم موسوی زاده
آقای دکتر علی شهبازی
آقای یوسف قاسمی


خانم دکتر بیتا مهروی


خانم دکتر خدیجه اشتری


آقای دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر محمدتقی جغتایی


آقای دکتر علی شهبازی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر پیمان بروکی میلان
آقای دکتر مظاهر قلی پور


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 

آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی - معاون آموزشی دانشکده 

آقای دکتر مهدی مهدیزاده - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده 

آقای دکتر سید کاظم موسوی زاده - معاون پژوهشی دانشکده 

خانم دکتر زهرا مجد جباری - مدیر گروه پزشکی مولکولی 

خانم دکتر بیتا مهروی - مدیر گروه نانو فناوری پزشکی 

آقای دکتر علی شهبازی - معاون آموزشی گروه علوم اعصاب 
سرکار خانم حسن زاده راد-کارشناس آموزش

 


 
دفعات مشاهده: 929 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرکد امنیتی را در کادر بنویسید