دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • سامانه ها
 • اساتید
 • اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


خانم دکتر بیتا مهروی
خانم دکتر زهرا مجد جباری
آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی
آقای دکتر مهدی مهدیزاده
آقای دکتر سید کاظم موسوی زاده
آقای دکتر علی شهبازی
آقای یوسف قاسمی


خانم دکتر بیتا مهروی


خانم دکتر خدیجه اشتری


آقای دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر محمدتقی جغتایی


آقای دکتر علی شهبازی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر پیمان بروکی میلان
آقای دکتر مظاهر قلی پور


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

 • افتتاح اتاق عمل سلول درمانی مرکز پزشکی بازساختی
 • آزمایشگاه نانو
 • انستیتو بازساختی پزشکی دانشکده
 • انستیتو بازساختی پزشکی دانشکده
 • آزمایشگاه نانو
 • iums
 • ورودی دانشکده
 • iums
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

آزمون مصاحبه دانشجویان دکتر تخصصی(phd)

... ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

آغاز به کار بخش سلول درمانی مرکز پزشکی باز ساختی شهید مطهری

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

واحد انفورماتیک دانشکده فناوری های نوین پزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری دوره دوم آموزشی کوتاه مدت آمادگی جهت شرکت در آزمونMHLE

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

... ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • رشته علوم اعصاب
 • رشته مهندسی بافت
 • رشته علوم سلولی کاربردی
 • رشته پزشکی مولکولی 
 • رشته نانو فناوری پزشکی 
تماس با دفتر دانشکده:      86704837-021
تماس با  اداره آموزش:     86704040-021
تماس با  امور مالی:        86704607-021
تماس با امور اداری:        86704606-021
تماس با معاونت دانشجویی: 86704829-021