پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • اساتید
  • پژوهش
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

دفتر توسعه آموزش(EDO)

تقویم آموزشی
برنامه اساتید دانشکده
جلسات بین گروهی دانشکده


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

کارگاه تئوری مبحث هات تاپیک

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

برگزاری اولین نشست شبکه نانو فناوری پزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

پیام تبریک رئیس دانشکده به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

مصاحبه با دکتر بیتا مهروی دبیر علمی مدرسه تابستانی از ایده تا اختراع

..

ادامه...