دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • اساتید
 • پژوهش
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

دفتر توسعه آموزش(EDO)

تقویم آموزشی
برنامه اساتید دانشکده
جلسات بین گروهی دانشکده


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

دفتر توسعه آموزش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معرفی دفتر توسعه ی آموزش (EDO)

دفتر توسعه­ی آموزش (EDO) دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در راستای اهداف  EDCدانشگاه از سال 1392 شروع به کار نموده است و در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزش در سطح دانشکده فعالیت می نماید. این دفتر به منزله یک بازوی اجرایی و مشورتی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی برای معاونت محترم آموزشی دانشکده فناوریهای نوین پزشکیانجام وظیفه می­نماید.

رسالت
          رسالت دفتر توسعه هماهنگی، فراهم نمودن بستر اجرایی و نیل به اهداف ارتقاء آموزش با استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه خود و با توجه به شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف، در جهت تحقق اهداف در حیطه های برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، توانمند سازی اعضای هیئت علمی، مدیریت و رهبری آموزشی در راستای رسالت مرکز توسعه و مطالعات و چارچوب آئین نامه وزارتی فعالیت می کند.

اهداف

 • ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

 • ارتقای کیفیت و کمیت ارزشیابی های آموزشی دانشکدهفناوریهای نوین پزشکی

 • ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان در حیطه آموزش

 • توسعه برنامه ریزی های آموزشی

 • ایجاد مشارکت اعضای هیات علمی در حیطه آموزش

بستر سازی جهت  ایجاد تغییرات در برنامه ریزی و شیوه های آموزشی
 

 شرح وظایف

1     همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی

2      همکاری در زمینه ارزشـیابی اعـضای هیـات علمـی و فراینـدهای آمـوزش در دانشکده

3       ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4      اجـرای روش هـای نـوین آموزشـی و ارزشیابی گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده

5      ارائه مشاوره در زمینه ی اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 

 

دفعات مشاهده: 1548 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر