دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • اساتید
 • پژوهش
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

دفتر توسعه آموزش(EDO)

تقویم آموزشی
برنامه اساتید دانشکده
جلسات بین گروهی دانشکده


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

چشم انداز 5 ساله

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱ | 
       

   چشم انداز 5 ساله

 • —کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه علوم اعصاب
 • —کسب جایگاه نخست منطقه در زمینه مهندسی بافت
 • —کسب جایگاه بین سهدانشگاه برتر کشوری و پنجدانشگاه برتر منطقه در سطح دانشکده های فناوریهای نوین
 • —نوآوری در حوزه های اصلی ماموریتی و تجاری سازی در حوزه های اولویت دار که دارای مزیت های نسبی و رقابتی است.
رسالت
—مشارکت در توسعه و بهبود سلامت جامعه و ارتقاء موقعیت علمیدرعرصه های ملی و بین المللی از طریق ایجاد بستر مناسب برای محققین جهت انجام
تحقیقات بنیادی و کاربردی به منظور گسترش مرزهای دانش و فناوری، خلق ثروت و ایجاد فناوریهای نوین پزشکی به عنوان دانشکده تحصیلات تکمیلی
سیاست ها (رویکردها)
 • —اعتلای  پژوهش های   کاربردیدر حوزه دانش و فناوریهای نوین پزشکی
 • —تعامل بین بخش های بالینی و علوم پایه پزشکی به خصوص در حیطه فناوری
 • —محصول محور بودن خدمات آموزشی پژوهشی در راستای خلق و کسب ثروت
 • —فرهنگ سازی در راستای نگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان بهتکمیل روند ایده تا بازار
 • —استفاده از تمام ظرفیت های مراکز تحقیقاتی، گروه های آموزشی و مراکز درمانی و خدماتی دانشگاه از قبیل اعضای هیأت علمی و محققین
 • —گسترش روابط بین المللی در زمینه پژوهش ها و فناوریهای نوین پزشکی و تعیین قطب همکار بین المللی در هر یک از حوزه های فعالیت دانشکده
 • —ایفای نقش پل ارتباطی  در حوزه فناوری های نوین پزشکی بین دانشگاه و سایر موسسات دخیل در امر فناوری و صنعت  و توسعه شرکت های دانش بنیان
 • —ورود به مرزهای دانش و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران


 

دفعات مشاهده: 1412 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر