دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه ها
  • اساتید
  • اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


خانم دکتر بیتا مهروی
خانم دکتر زهرا مجد جباری
آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی
آقای دکتر مهدی مهدیزاده
آقای دکتر سید کاظم موسوی زاده
آقای دکتر علی شهبازی
آقای یوسف قاسمی


خانم دکتر بیتا مهروی


خانم دکتر خدیجه اشتری


آقای دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر محمدتقی جغتایی


آقای دکتر علی شهبازی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر پیمان بروکی میلان
آقای دکتر مظاهر قلی پور


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 285 | تعداد کل بازدید های مطالب: 19,547 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ایران مقام پنجم مسابقات جهانی دانش آموزی علوم اعصاب (Brain Bee) را کسب کرد - ۱۳۹۶/۵/۱۷ -
:: ولاذت با سعادت امام هشتم (ع) - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -
:: جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: اداره حسابداری - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: گروه علوم اعصاب - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: معرفی گروه پزشکی مولکولی - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: دبیرخانه دانشکده - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: گروه نانو فناوری پزشکی - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی - ۱۳۹۶/۵/۷ -
:: آیین نامه های استخدامی - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: پرسنل کلین روم - ۱۳۹۶/۵/۲ -
:: کارشناس مسئول آزمایشگاه - ۱۳۹۶/۵/۲ -
:: اهداف و ارزش های دانشکده - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: تاریخچه دانشکده - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: چشم انداز 5 ساله - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: انستیتو پزشکی بازساختی دانشکده - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: معاونت پژوهشی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: معاونت پژوهشی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: مسئول دفتر - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: درباره آزمایشگاه نانو دانشکده فناوریهای نوین پزشکی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: تقویم پژوهشی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: اداره آموزش - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: اداره آموزش - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: معاونت پژوهشی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: نهمین کارگاه توانمند سازی اعضای هیات علمی نرم افزار استوری لاین (4) - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مهندسی بافت - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: نانوفناوری پزشکی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: علوم سلولی و کاربردی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پزشکی مولکولی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: رئیس امورمالی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: رئیس دانشکده - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معاونت دانشجویی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: رئیس اموراداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فعالیت های آموزشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دفتر توسعه آموزش - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معاون پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معرفی معاون - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح درس دکتر اشتری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح درس دکتر مهروی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح درس دکتر کریمی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح درس دکتر کیانی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح درس دکتر مجد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح درس اساتید - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دهمین کارگاه استوری لاین 3 روز سه شنبه مورخ 96/2/19 از ساعت 10 الی 12 صبح در مرکز تحقیقات برگزاردمی شود - ۱۳۹۶/۲/۲۴ -
:: روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران زحمت کش تبریک عرض می نمائیم. - ۱۳۹۶/۲/۱۱ -
:: انتخاب شایسته جناب آقای دکتر جغتایی در جشنواره وثوق - ۱۳۹۶/۲/۱۱ -
:: تبریک روز استاد - ۱۳۹۶/۲/۱۱ -
:: نهمین کارگاه توانمند سازی اعضای هیات علمی (نرم افزار استوری لاین3) - ۱۳۹۶/۲/۳ -
:: ارتقاء جناب آقای دکتر علی صمدی کوچکسرایی به مرتبه علمی استاد - ۱۳۹۶/۲/۳ -
:: سخنرانی پروفسور فابریس والوا از دانشگاه پیکاردی فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۶/۲/۲ -
صفحه 1 از 6 -    برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5, 6  بعدی