دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای دکتر محمدتقی جغتائی
پست الکترونیکmt.joghataeiyahoo.com
شماره تلفن 88622615-88622689
رشته تحصیلینوروآناتومی ( دارای فلوشیپ علوم اعصاب )
پست سازمانیرئیس
محل خدمتدانشکده فناوریهای نوین پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]