دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای دکتر مهدی کریمی
پست الکترونیکm_karimy2006yahoo.com
شماره تلفن86704827
پست سازمانیعضو هیئت علمی
محل خدمتگروه نانو فناوری پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]