دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم مریم خوشبین زاد
پست الکترونیکmkhoshbin62gmail.com
شماره تلفن86704837
رشته تحصیلیمدیریت روابط عمومی
پست سازمانیمسئول دفتر
محل خدمتدفتر ریاست دانشکده
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]