دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم رویا ایلکا
پست الکترونیکmiri.skar.iums.ac.ir
شماره تلفن86704787
پست سازمانیکارشناس مسئول
محل خدمتآزمایشگاه نانو
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۲/۵

[ برگشت به فهرست افراد ]