Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر بیتا مهروی
پست الکترونیکbmehraviyahoo.com
شماره تلفن86704834
رشته تحصیلینانو فناوری پزشکی
پست سازمانیمدیر گروه
محل خدمتگروه نانو فناوری پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]