Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر خدیجه اشتری
شماره تلفن86704834
رشته تحصیلینانو تکنولوژی پزشکی
پست سازمانیعضو هیئت علمی
محل خدمتگروه نانو فناوری پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]