دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای دکتر علی شهبازی
شماره تلفن86704833
رشته تحصیلیعلوم اعصاب شناختی
پست سازمانیعضو هیئت علمی
محل خدمتگروه علوم اعصاب
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]