دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر رویا قدس
شماره تلفن86703212
رشته تحصیلیپزشکی مولکولی
پست سازمانیعضو هیئت علمی
محل خدمتگروه پزشکی مولکولی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]