دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای دکتر پیمان بروکی میلان
شماره تلفن86704835
رشته تحصیلیمهندسی بافت
پست سازمانیعضو هیئت علمی
محل خدمتگروه مهندسی بافت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]