دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر زهرا مجد جباری
پست الکترونیکzahra.madjdyahoo.com
شماره تلفن86703212
رشته تحصیلیدکترای تخصصی ایمونولوژی
پست سازمانیمدیر گروه
محل خدمتگروه پزشکی مولکولی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۷

[ برگشت به فهرست افراد ]