دانشکده فناوری های نوین پزشکی- صفحه اصلی
تبریک روز استاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۱ | 

 

استاد گرانقدر

ای پرتو حقیقت و علم روز ت مبارک

از شما سپاس گزاریم،  برای هدایت جوانان این مرز و بوم و از اینکه بهترین راه را برای ساختن  کشور عزیزمان  نشان می دهید. 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=36.30036.37774.fa
برگشت به اصل مطلب