دانشکده فناوری های نوین پزشکی- صفحه اصلی
ولاذت با سعادت امام هشتم (ع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 

AWT IMAGE
پر ازتجلی نور است/تمام عرش معلا
نموده جلوه به عالم/امام هشتم دلها
پر ازشعف،شده از یُمن قدم با صفایش کلّ دلها
فدای آن،قدر و جاه و رُتبه و آن طلعت وحُسن دل آرا
گل پسرِ،حضرت موسی بن جعفر دیده بگشوده به دنیا
آیه ی رأفت/برای ما آمد
ضامن آهو/امام رضا آمد
لطف بی پایان/یا حضرت سلطان...
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=36.30036.52892.fa
برگشت به اصل مطلب