دانشکده فناوری های نوین پزشکی- اخبار پایگاه
همایش معارفه ی دانشجویان ورودی جدید و نمایشگاه فصل نو فصل همدلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۴ | 

همایش معارفه ی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه و همچنین نمایشگاه فصل نو فصل همدلی، در تاریخ ۱۲/۸/۹۷ در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد.

از کلیه دانشجویان و همکاران محترم جهت شرکت و بازدید از نمایشگاه دعوت می شود.


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=36.30036.92006.fa
برگشت به اصل مطلب