دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رئیس اموراداری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 |  
رئیس امور اداری دانشکده :محسن اسماعیلی پور

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مدیریت نیروی انسانی


شماره تماس : 86704040

پست الکترونیک : Esmaeilimohsen18yahoo.com
 

شرح وظایف:

 • کسب خط مشی و دستورات لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوطه به اموراداری
 • بررسی و رسیدگی به امور حضو و غیاب، عملکرد و ترفیعات
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق
 • بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کاشناسی در مورد آنها
 • برسی روشهای مناسب ، ساده کردن مراحل ، انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق
 • اعمال نظارت با انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آن
 • بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد درخواست مرخصی ، مأمویت های اداری با آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذکر
 • شرکت در کمیته ها سمینار ها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار ریاست محترم دانشکده
 •   نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات و نظافت و پاکیزگی محوطه و خارجی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به سیستم جامع پرسنلی
 •   بررسی و کنترل نامه های تهیه شده 
 • تهیه و تنظیم قراردادها و نظارت بر کلیه کارهای عمومی
 • نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی
 

دفعات مشاهده: 4609 بار   |   دفعات چاپ: 298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر