دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی و وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/27 | 
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، از نمایندگان محترم گروههای آموزشی دانشکده تشکیل می شود. گروه های آموزشی علوم پایه شامل : نانوفناوری پزشکی، علوم اعصاب، مهندسی بافت و طب بازساختی و پزشکی مولکولی می باشد
وظایف این شورا به شرح ذیل می باشد:
1. تدوین برنامه ها و سیاست های آموزشی و پژوهشی
2. اجرای برنامه ها و سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده باتوجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه در مقاطع تحصیلات تکمیلی
3. ارزشیابی و نظارت بر انجام بهینه آن ها
4. اعلام ظرفیت برای رشته های مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به معاون آموزشی دانشگاه
5. بررسی و تلاش جهت تأسیس رشته های آموزشی جدید درمقاطع تحصیلات تکمیلی و ارتقاء رشته های موجود
6. بررسی و تصویب پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی وتصمیم گیری درمورد آن ها
7. ایجاد هماهنگی میان گروه ها و بخش های مختلف برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک
8. بررسی و نظارت بر روند آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و بررسی مشکلات تحصیلات تکمیلی گروه ها و در صورت نیاز ارجاع به شورای آموزشی دانشگاه
9. نظارت برحسن اجرای مقررات آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه های آموزشی
10. برقراری ارتباط بین شورای تحصیلات تکمیلی گروه های آموزشی با شورای آموزشی دانشکده و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
11. بررسی، اظهارنظر و یا تصمیم گیری درموارد دیگری که از سوی وزارت بهداشت، دانشگاه، دانشکده و گروه های آموزشی مشخص می شوند.

دفعات مشاهده: 1213 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر