دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف مدیر دفتر توسعه آموزش

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
 • تدوین برنامه استراتژیک دفتر توسعه
 • تدوین برنامه عملیاتی دفتر توسعه به طور سالانه
 • تدوین پمفلت های آموزشی و بارگزاری در سایت دانشکده به منظور استفاده اعضای هیات علمی
 • بروز رسانی آیین نامه های مربوط به هیات علمی و غنی سازی سایت دفتر توسعه
 • همکاری با EDC در راستای نیاز سنجی و هماهنگی ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی
 • همکاری با  EDC در راستای نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • ارائه گزارش عملکرد دفتر توسعه دانشکده در جلسات مدیران دفاتر توسعه EDC
 • برنامه ریزی سالانه جهت برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی
 • هدایت و هماهنگی با کارشناس دفتر توسعه جهت اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان، خود ارزیابی و ارزیابی توسط همکار
 • برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی جهت تحلیل فرایند ارزشیابی هر 6 ماه یک بار
 • نظارت بر فرایند ارزشیابی فراگیران توسط اساتید و ارائه بازخورد به اساتید با تحلیل آزمون ها
 • هدایت و رهبری کارشناس دفتر توسعه در راستای تامین اهداف دفتر توسعه
 • نظارت بر عملکرد کارشناس دفتر توسعه و پیگیری اقدامات محول شده
 • نظارت بر کمیت و کیفیت طرح های درسی بارگزاری شده در گروه های آموزشی
 • برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل کمیته دانش پژوهی
 • ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش با همکاری سایر اعضای کمیته دانش پژوهی
 • نظارت بر فرایند ارسال طرح های دانش پژوهی
 • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی
 • نظارت بر انجام ارزشیابی درونی توسط گروه های آموزشی
 • برنامه ریزی جهت برطرف نمودن نواقص و کمبودهای موجود بر اساس نتایج ارزشیابی دفتر توسعه توسط EDC
 • مشارکت فعال در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود به منظور توجیه دانشجویان برای شرکت در ارزشیابی اساتید

دفعات مشاهده: 830 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر