دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه استراتژیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
رسالت

در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده اساتید را یاری نماید و به عنوان بازوی کمکی هدایت و هماهنگی فرایند آموزشی در دانشکده کمک موثری را بعمل آورد.  بدین منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات با کیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهای حال و آینده از اهم رسالت های این دفتر می باشد.


شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

1. همکاری در ارتقاء توانمندی­ های اعضای هیئت  علمی در زمینه­ های مختلف آموزش علوم پزشکی
2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند­های آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
3. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح­ های پژوهشی در آموزش
4. ارائه مشاوره در حیطه­ های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری، اجرای روش­های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
5. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکدهچشم انداز

ما برآنیم که به مرزهای پیشرفته دانش در زمینه علوم نوین پزشکی و پیاده سازی آن ها در صنعت دست یابیم و با تکیه بر اساتید مجرب و تربیت نیروی انسانی کارآمد، همچنین با عنایت به ارزش ها و باورهای آموزشی و پژوهشی در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای مطرح باشیم.حیطه عملکرد

حیطه عملکرد دفتر توسعه آموزش عبارتست از:
  •  برنامه ریزی آموزشی  (Curriculum development)
  •  ارزشیابی آموزشی  (Evaluation)
  • توانمندسازی نیروی انسانی (Faculty development)

 

ارزش ها


1. ارج نهادن به جایگاه والای محقق و فناور و تکریم امر پژوهش مبتکی بر فناوری و محصول
2. رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی در پژوهش
3. اصالت سلامت به عنوان حق مسلم برای آحاد جامعه
4. ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
5. اهتمام در حفظ و رعایت مالکیت فکری
6. شفافیت و پاسخگویی در قبال خدمات گیرندگان، کارکنان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی و سایر افراد ذینفع
7. کوشا بودن در انجام کار گروهی و شبکه ای
8. تاکید بر همفکری و مشارکت واقعی با دانشجویان در راستای خودباوری
9. داشتن تفکر استراتژیک و مبتنی بر شواهد در اقدامات آموزشی و پژوهشی
10. نگاه نوآورانه و آینده پژوهانهدفعات مشاهده: 785 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر