دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تقویم دفتر توسعه آموزش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۰ | 
روز های هفته تاریخ ساعت محل برگزاری جلسات
شنبه 98/01/31 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/02/21 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/03/18 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/04/22 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/05/19 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/06/23 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/07/20 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/08/18 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/09/16 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/10/21 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/11/19 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
شنبه 98/12/17 13- 13:30 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دفعات مشاهده: 559 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر